Informatie voor verwijzers

Indicaties

 • angstklachten
 • rouw
 • klachten na traumatische ervaringen
 • stoornissen in de lichaamsbeleving
 • psychosomatische klachten
 • burn-out

Uitgangspunten
Ervaringen veroorzaken emoties en die voelt men in het lichaam. Meestal verdwijnt het lichamelijke gevoel als de ervaring die dit gevoel veroorzaakt stopt. Als een ervaring lang duurt, erg heftig is of op erg jonge leeftijd plaatsvindt, kunnen de lichamelijke gevoelens blijven bestaan. In de haptotherapie wordt het lichaam als drager gezien van ons gevoelsleven.
Behalve dat langdurige, ingrijpende emoties lichamelijke veranderingen veroorzaken, kunnen zij ook de oorzaak zijn van gedragspatronen die zich blijven herhalen. Deze reactiepatronen kunnen tot in de volwassenheid voortduren. Kort gezegd: de manier waarop iemand in het leven staat, zich beweegt, contact maakt, reageert zegt veel over zijn of haar voorgeschiedenis.

Werkingsmechanisme van haptotherapie
Haptotherapie is een persoonsgerichte benadering waarbij de cliënt zich bewust wordt van de lichamelijke sensaties, emoties en reactiepatronen. Het unieke van haptotherapie is dat de therapeut de cliënt aanraakt waardoor de cliënt de onderliggende emoties herkent. Bewustwording, herkenning en erkenning van de emoties en de daarbij horende gedragspatronen kunnen tot verandering leiden. Naast de aanraking gebruikt de therapeut ook oefeningen. Zo neemt haptotherapie de plaats in tussen fysiotherapie en psychotherapie.

Contra-indicaties

 • acuut stadium van een ernstige psychiatrische ziekte
 • klachten als gevolg van een acuut lichamelijk trauma
 • verslaving als hoofdklacht

Bijzondere vormen aangeboden in deze praktijk

Kosten

 • individuele begeleiding € 90 per consult van 1 uur
 • relatietherapie € 120 per consult van 75 minuten

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte) van de kosten in het aanvullende pakket. Een overzicht van verzekeraars die haptotherapie vergoeden vindt u op de website van de Vereniging van Haptotherapeuten.

Contact
Haptotherapie Giessenburg
Wiljon Vaandrager en Jan Pieter Bikker, haptotherapeuten
Gezondheidscentrum Giessenburg
Kastanje plein 11
3381 LT Giessenburg
Tel 06-23754740
Website: www.haptotherapiegiessenburg.nl
Mailadres: info@haptotherapiegiessenburg.nl