Praktijk voor Haptotherapie - Ted Bos en Wiljon Vaandrager

Haptotherapie bij relatieproblematiek

Haptotherapie bij relatieproblemenHerstel van het affectieve contact

Het contact is de basis voor de liefdesrelatie. Stagnatie van het affectieve contact leidt tot een verstoorde communicatie en relatieproblemen.

Binnen haptotherapeutische begeleiding wordt verstoring van de affectieve stroom onderzocht. Hierdoor kunnen inzichten in patronen ontstaan betreffende bijvoorbeeld macht, vrijheid, afhankelijkheid, vertrouwen en intimiteit.

Deze inzichten kunnen leiden tot meer begrip, waardoor het contact eventueel kan worden hersteld.